Á.SZ.F.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A szolgáltatás/túra megkezdése előtt az ügyfél megerősíti, hogy megkapta az összes szükséges információt, és elolvasta az Általános Feltételeket.

 

2. A SEGWAY KFT és az ügyfél közötti valamennyi tranzakcióra ezek az Általános Feltételek vonatkoznak. Foglalás esetén az ügyfél elismeri, hogy elolvasta e feltételek tartalmát, megérti és elfogadja azokat. Ezek a feltételek jogszerűen érvényesülnek az ügyfél vásárlási vagy egyéb feltételei felett, még akkor is, ha ezek előírják, hogy ezek az egyetlen feltétele. Az általános feltételek közül egy vagy több rendelkezés érvénytelenítése nem sértheti a többi záradék alkalmazhatóságát. A Segway Kft. fenntartja a jogot ezen Általános Feltételek rendelkezéseinek módosítására.

 

3. A Segway Kft. Ajánlatai vagy árlistái mindenkor tájékoztató jellegűek, és mindenkor teljesen ingyenesek. Az adott ügyfél számára létrehozott árajánlat harminc (30) naptári napig érvényes, kivéve, ha az idézetben másként szerepel. Az idézet csak egy adott megbízásra vonatkozik, és ezért nem alkalmazandó automatikusan minden további megbízásra.

 

4. Az ügyfél által lefoglalt foglalás nem lép hatályba, amíg a Segway Kft. Nem fizet meg foglalási díjat. (hacsak másként nem állapodnak meg). A Segway Kft. Által a foglalási díj kézhezvételét követően az ügyfél foglalási visszaigazolást kap. Ez utóbbi nem képez bérleti szerződést, hanem csak a bérleti szolgáltatások ügyfél általi alkalmazásáról és az ügyfél által kifizetett összeg átvételéről szóló jelentést. A foglalási díjat a végső elszámolásból vagy a Segway Kft-nek fizetendő egyéb összegekből kell csökkenteni, amikor a végső kifizetés megtörténik. A foglalási utalvány azonban nem képez megállapodást az ügyfél és a Segway Kft között, amely előírja, hogy ez utóbbi bérleti szolgáltatásokat nyújtson. A végleges lízing nem készíthető addig, amíg a megrendelő nem adja át a foglalási utalványát a Segway Kft-nek. A lízing bármely változása vagy kiegészítése mindkét fél írásos beleegyezésével érvényes. Megállapodás megkötésekor az ügyfél jogait és felelősségeit határozza meg, és a szerződést aláíró fél felelősséggel tartozik a megállapodás szerinti valamennyi kötelezettségért.

 

5. A foglalás visszavonását vagy módosítását az ügyfél csak írásban (e-mailben vagy más szöveges üzenetben) teheti meg.

 

A lefoglalt túra megkezdése előtt 24 óráig költség nélkül átállíthatja a túrát egy másik időrésbe - természetesen a rendelkezésre állás függvényében. Ha a foglalást nem lehet átütemezni, visszafizetjük a pénzt, figyelembe véve az adminisztrációs, foglalási és személyi költségeket.

Ha visszavonja a túra napját, és az átütemezés nem lehetséges, nem fizethetjük vissza az előre fizetett díjakat, ugyanakkor ajándékot kapunk, amely ugyanolyan mennyiségben használható, mint bárki.

Visszatérjük az esedékes összeget ugyanazon a bankszámlaszámon, amelyen az online fizetés történt;

 

Minden időjárási viszonyban dolgozunk, és szükség esetén esőruhát, kesztyűt, sapkát és kabátot biztosítunk ügyfeleinknek, de kérjük, hogy megfelelően öltözzön. (Nem magas sarkú!)

Ha az időjárási viszonyok nagyon rosszak, akkor a túra törlésre kerül, ebben az esetben az alternatív dátum vagy ajándék utalvány opciót kap a visszatérítés értékének.

Kizárási kritériumok: 5 évesnél fiatalabb gyermekek (vontathatóság egy kosárban), alkohol vagy kábítószerek hatása, 125 kg-ot meghaladó súly, fizikai állapotokból adódó hátrány, egészségügyi feltételek (… mint az egyensúlytalanság, magas vérnyomás) , látási zavarok, szédülés, epilepszia stb.), amelyek zavarják a Segway kontrollját.

A várandós hölgyeknek a Segway használata nem ajánlott.

 

Vis maior esetén a Segway Kft. Eltekinthet az „ügyfelekkel szembeni” kötelezettségek alól. A vis maior minden olyan körülmény, amely a Segway Kft-n kívül esik, amelynek következtében a Segway Kft. Teljes egészében vagy részben akadályozza meg a másik féllel szemben fennálló kötelezettségeinek betartását. Ilyen körülmények közé tartoznak a sztrájkok, tüzek, kivételes időjárási viszonyok, mint a hó / eső / jégeső / szél és egyéb működési zavarok, valamint a beszállítók vagy az érintett harmadik felek idő előtti szállítása vagy hiánya. Vis maior esetén, amely megakadályozza a lefoglalt tevékenységet, a Segway Kft. Azonnal visszatéríti a fizetett foglalási díjat.

 

6. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy jó javítási állapotban bérelt berendezéseket kapott látható hibák nélkül. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanazon a javítási állapotban visszaküldi a berendezést, a szokásos elhasználódást, a megállapodásban meghatározott időpontig és helyre, kivéve, ha az ügyfél kérte a bérleti időszak meghosszabbítását és ezt a kiterjesztést. megadták.

 

7. Az ügyfél köteles elkötelezettséget vállalni arra, hogy a berendezéseket egy körültekintő ember gondozásával használja, a rendeltetésüknek és az összes érvényes törvényes kötelezettségnek, a kormányzati előírásoknak és a gyártó utasításainak megfelelően. Az ügyfél a szó legszélesebb értelemben vett jogsértéséből eredő esetleges bírságokért, adókért vagy visszatérítésekért felel a szervezetet létrehozó vagy kibocsátó szervnek. Ezenkívül a Segway Kft. 30 eurós adminisztratív díjat számít fel az ügyfélnek a bírság, az adó vagy a visszatérítés után. Az ügyfél köteles továbbá vállalni minden olyan hasznos intézkedést, amely megakadályozza a berendezés helytelen, jogellenes vagy nem szerződéses használatát az ügyfél maga vagy harmadik felek által (többek között a berendezés éjszaka elzárásával) . A Segway Kft. Írásos beleegyezése nélkül tilos a berendezéseket vagy külföldre szállítani. A megrendelő köteles a Segway Kft-nek késedelem nélkül bejelenteni a berendezésekre vonatkozó hibákat vagy hiányosságokat. Ha kiderül, hogy a berendezést javítás alatt kell tartani, akkor ezt a Segway Kft-re kell bízni. Ha ez lehetetlennek bizonyul, akkor az ügyfél a javítási tevékenységeket harmadik személynek bízza meg, de addig, amíg nem kapta meg a Moment írásos megállapodását. A Segway Kft. Kifejezett hozzájárulása nélkül végzett minden javítási tevékenység kizárólag az ügyfél költségére vonatkozik, kivéve azokat a sürgős beavatkozásokat, amelyek tűzvédelem esetén megvédik a berendezést.

 

8. Minden járművezetőnek rövid vezetési szakképzettséggel kell rendelkeznie. A Segway Kft. Fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a berendezés átadását egy olyan járművezetőnek, aki nem tud felelősséget vállalni a rájuk bízott berendezésért, anélkül, hogy az ügyfélnek bármilyen kártérítésnek kellene lennie. A fentiek akkor is érvényesek, ha a járművezető alkohollal, kábítószerrel, gyógyszerrel vagy más olyan anyaggal van befolyásolva, amely hátrányosan befolyásolja a tudatosság normál szintjét vagy a reakciót. A gépjárművezető a gépjárművezető szakképzettség-képzés után elfogadja, hogy a berendezés megfelelően képes működni, és megértette a kiadott utasításokat / kezdeményezéseket. A Segway Kft. Fenntartja a jogot arra, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül visszaszerezze a berendezést, ha az ügyfél a szerződés bármely rendelkezését megsértette.

 

9. A túra alatt a berendezés darabjai számára okozott kár, az ok vagy körülményektől függetlenül, az ügyfél költségén történik. A Segway Kft. Semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a kárért, kivéve, ha ez a Segway Kft. Szándékából vagy durva gondatlanságából ered. A Segway Kft. Soha nem vállal felelősséget a közvetett károkért, például a következményes veszteségért. Az ügyfél köteles megvédeni a Segway Kft-t harmadik fél által a harmadik fél által a bérleti időszak alatt felmerült károk miatt a berendezés használatával járó károk miatt.

 

 

10. A Segway Kft. Tárolhatja az ügyfél által automatizált adatbázisban kiadott személyes adatokat. Ezeket az adatokat a Segway Kft. Által az ügyfél és a Segway Kft. Közötti szerződéses kapcsolat keretében nyújtott szolgáltatásokkal és / vagy termékekkel kapcsolatos tájékoztató vagy promóciós kampányok végzésére használjuk fel. Az ügyfél kérheti, hogy a részleteket mindenkor és ingyenesen közöljék és javítsák. Ha az ügyfél már nem kíván kereskedelmi információt kapni a Segway Kft-től, az ügyfél köteles erről tájékoztatni a Segway Kft-t.

 

12. Az ezen általános feltételekből vagy bármely más, a Segway Kft. És az ügyfél között létrejött megállapodásból eredő vitákat kizárólag a magyar bíróságok rendezik. A magyar jogszabályokat kell alkalmazni.